10.5.11

Lois en video. Biografía

Outro video narrando a vida do poeta.
Esta vez desde o IES Concepción Arenal de Ferrol.
O certo é que a figura deste poeta inconformista e marxinal está dando moito xogo.
Eu, teño que recoñecer que, si ben me alegrei enormemmente cando lle adxudicaron a celebración, tamén pensei que desde a escola Primaria sería de difícil encaixe polas características dos seus poemas.
E equivoqueime. É posible tratar estes poemas duros, amargos, desalentados, emotivos, dolorosos nas aulas... É posible porque Lois é unha figura moi, moi actual. Os rapaces sínteno próximo, cercano, real.
A grande aportación deste ano é precisamente esa: quitarlle ó Día das Letras ese tufillo de naftalina, de pasado, de mausoleo respectable.
Lois é... ¡outra cousa!
Lois é o presente.
Despois de ver esa introducción, das mesmas autores podedes seguir por:
Monforte
Madrid
Coruña 1
Coruña 2
Despois, segue achegándote a Lois cos materiais da páxina que nós mesmos preparamos.

8.5.11

Audiobiografía de Lois

Para ir coñecendo a este poeta raro, punk, que nunca soñou con seren celebrado nun Día das Letras, aí queda a audiobiografía elaborada por Mar Sueiro.
O debuxo é da Casa do Aquel
Este e os outros materiais que seleccionamos para traballar ó poeta están nesta páxina